portret a.jpg (46506 bytes)

ALENA WAGNEROVÁ
wagnerova.alena@gmail.com
mobil: 0903 281 284

www.wagner-art


GALÉRIA OBRAZOV:
PREDAJ
ARCHÍV
NOVÉ


ILUSTRAČNÁ
TVORBA:

REFERNCIE


VÝTVARNÉ  DIELNE:
DETI - Senec
DOSPELÍ - Senec
NOVINKA


VÝSTAVY:
ARCHÍV
AKTUÁLNE
PLÁNOVANÉ


ČLÁNKY:
ČASOPIS


KURIKULUM:
Slovenská ilustrátorka, výtvarníčka.
Narodená v Hurbanove
22.6.1959.
Študovala na SUPŠ (stredná umelecko priemyselná škola) Bratislava, odbor grafika.
Pôsobí v Senci.

Svoju ilustrátorskú prácu rozvíja súbežne s voľnou maliarskou tvorbou.
Jej ilustrátorská práca
je zameraná na detskú knižnú a časopiseckú tvorbu.
Svoju intenzívnu výtvarnú činnosť predstavuje
na mnohých kolektívnych
a autorských výstavách doma a v zahraničí.
Najvýznamnejšie z nich boli Bienále ilustrácií
v Bratislave výstavy
v Japonsku, Nórsku
a Poľsku.
Seneckým deťom
sa predstavila v roku 2000 svojou jubilejnou výstavou Strapoškove veselé farbičky.
Keďže jej nie je ľahostajný rozvoj vnútorného sveta detí, súčasťou výstavy boli aj tvorivé dielne pre deti, ktorým sa venuje dodnes.
Svoje arteterapeutické skúsenosti venovala
aj deťom v krízovom centre v Hurbanove, detskom domove v Ivánke pri Dunaji a sociálnom centre Nezábudka v Turni.
Maľovanie jej dáva vhodný priestor na hľadanie vnútornej hodnoty, odvahy a vnútorného prežívania.
V tomto zmysle vedie tvorivé dielne pre ženy.
Záujem o vnútorný svet ženy naplno dominuje
aj v jej maliarskej tvorbe.
Na rozdiel
od predchádzajúceho výtvarného obdobia nazvaného „obrazy duše“, kde dominujú motívy nadpozemských bytostí, okrídlených koní a motív stromu - Stvoriteľa,
v jej dnešných „záhradách“ (ako sú cykly pomenované) sa vynára nielen farebný svet pozemský, vodný
a vzdušný, ale aj jej sny, túžby a príbehy pozemskej ženy.
Je to fantazijná syntéza ženy a prírody,
plná emocionálnych obrazov a lyriky.
Pracuje pastelom, olejovými farbami,
maľuje na drevo i kameň.
V poslednom období pracuje akvarelovou technikou.
Je to technika energickejšia a prináša zážitok nepredvídateľného výsledku spájaním zámeru a náhody.
Svojimi originálnymi, poetickými a humorne ladenými ilustráciami
v minulom roku zilustrovala nový dvojdielny Šlabikár a Čítanku pre prvákov.

VÝTVARNÁ
ČINNOSŤ:
Voľná tvorba.
Ilustračná tvorba.
Workshop,výtvarné dielne.

VOĽNÁ  TVORBA:
Vyjadrenie vlastných pocitov s nádychom lyriky, poézie a rozprávkového vnímania sveta.
Veľkú úlohu zohráva
krása ženskej duše a jej postavenie v rodine,
v spoločnosti.

ILUSTRAČNÁ
TVORBA:
Hudobný fond - hudobniny.
Hudobné vydavateľstvo Opus - zvukové nosiče, hudobniny.
Slovenský rozhlas - zvukové nosiče.
Režisér, scenárista, hudobný skladateľ Dušan Rapoš a jeho spoločnosti - kompletné výtvarné výpravy hudobných, baletných projektov.
Slovenské národné divadlo - plagáty, buletiny,
pozvánky
(balet D. Rapoš "Deti Titanicu", opera M. Dubovský "Veľká doktorská rozprávka").
Vydavateľstvo Perfekt - ilustrácie do knihy (J.a N. Kučerovci / Lienko).
Vydavateľstvo Mlade letá - omaľovánky, ilustrácie do knih (E. Čepčeková
/ Meduška, R. Moric
/ O muške Svetluške, leporelo W. A. Mozart
/ Uspávanka, Ľubica Kepštová / Komínový panáčik, Jana Šimulčiková / Veselý telefón).
Vydavateľstvo Ikar - ilustrácie do knihy
(P. Dobšinský Slovenské rozprávky 2).
Detské časopisy Slniečko, Zornička, Včielka, Adamko, Maxík - ilustrácie.

WORKSHOP,
VÝTVARNÉ DIELNE:
Arteterapia pre dospelých, deti zdravé a deti s mentálnym, telesným postihom.
Výtvarné dielne vedie
v Senci a v Bratislave.


Všetky práva vlastníka
autorských práv
k dielam
sú vyhradené.
Výroba kópií, prenajatie,
použitie pre verejné
a osobné účely
sú bez súhlasu autora
zakázané !