pasik pre a.jpg (204158 bytes)

TVORIVÝ  ATELIÉR

výtvarné dielne pre dospelých

Dielne prebiehajú počas celého školského roka 
v určených dňoch po 17.30 hod.
Záujemci sa hlásia v septembri  v príslušnom roku.

Alena Wagnerová, maliarka, ilustrátorka, arteterapeut

               kontakt: mobilné číslo 0903 281 284,mail wagnerova.alena@gmail.com

 

Vnútorný svet človeka a jeho objavovanie
je pre prežitie jednotlivca v dnešnej dobe nesmierne dôležité.

Jednou z možností sebaobjavovania
je tvorivá výtvarná činnosť ( arteterapia) ,
ktorá je schopná navodiť, po určitej dobe,
samoliečebné procesy na duševnej,
duchovnej a fyzickej úrovni jedinca.

V priebehu ľudskej histórie  výtvarná činnosť zachraňovala človeka
pred stratou identity a vracala mu jeho duševnú a duchovnú hodnotu.
Dnešný hektický spôsob života, či chceme, alebo nie,
môžeme vyhodnotiť ako reálnu hrozbu,
že sa staneme konzumní, netvoriví, duševne obmedzení
a v neposlednom rade nám hrozí  vyhorenie životných síl a obrovský nápor stresu,
ktorý sa denne podpisuje na našom duševnom a fyzickom zdraví.

Východiskom pre výtvarné dielne je poznanie,
že človek je schopný sa výtvarne prejavovať bez toho,
či je umelecky vzdelaný alebo nadaný a svoje myšlienky
a pocity ľahšie vyjadruje v obrazoch, ako slovne.

Zámer tvorivých dielní:

 

Prostriedky:

Cieľ výtvarných dielní :