STRAPOŠKOVE   FARBIČKY

tvorivé dielne pre deti

 Dielne prebiehajú počas celého školského roka 
v určených dňoch po 17.30 hod.
Záujemci sa hlásia v septembri  v príslušnom roku.

Alena Wagnerová, maliarka, ilustrátorka, arteterapeut

   kontakt:mobilné číslo 0903 281 284,mail wagnerova.alena@gmail.com

Ako ilustrátorka detských kníh a časopisov si v sebe uchovávam detský svet
a s rešpektom pristupujem k detskej fantázii.
Je pre mňa prirodzené tento svet chrániť
práve v dnešnej dobe kedy je devastovaný a vykrádaný.
Deti sú vystavené nepriaznivému vplyvu počítačových hier,
filmov, ktoré preferujú násilie a podsúvajú im nevhodné modely správania.
Toto všetko si žiada svoju daň - chudobný vnútorný život dieťaťa,
mizivú možnosť rozvoja jeho fantázie a estetického cítenia.

Prostredníctvom výtvarného prejavu má dieťa možnosť reagovať na svet
a pochopiť samo seba v ňom.

 Zámer tvorivých dielní:

                                                                               

EXPERIMENTÁLNE CVIĆENIA

pre prvákov základných škôl.
Miestom stretnutí je MsKS  Senec.

Zámer cvičení: