ZÁHRADA  ŽENSKEJ  DUŠE

výtvarné dielne pre ženy

 Dielne prebiehajú počas celého školského roka 
v určených dňoch po 17.30 hod.
Záujemci sa hlásia v septembri  v príslušnom roku.

Alena Wagnerová, maliarka, ilustrátorka, arteterapeut

kontakt
: mobilné číslo 0903 281 284,mail wagnerova.alena@gmail.com    

 Vnútorný svet ženy a jeho objavovanie je pre jej prežitie
v dnešnej dobe nesmierne dôležité.

Momentom, kedy som sa rozhodla viesť tvorivé dielne pre ženy
bolo prekonanie mojich malých životných tragédií.
Pochopila som, ako rýchlo môže nastať kríza identity
a ako hlboko nás môžu zasiahnuť neuspokojivé vzťahy s našim okolím
a so sebou samým, kedy je potreba zmeniť životné postoje.
Vzhľadom k tomu, že už dvadsať rokov pracujem ako ilustrátorka
a výtvarníčka ,mám dostatok vnútorných prežitkov,
podnetov a vedomostí ako človek pracuje so svojimi predstavami, emóciami
a ako človek spracováva podnety z okolia.
Všetko to, čo som si odkrokovala na vlastnej koži
bolo pre mňa veľkým impulzom vytvoriť pre ženy priestor
na ich duchovnú a duševnú regeneráciu.

Zámer tvorivých dielní: