portret novy g.jpg (61976 bytes)

GABRIEL WAGNER
gabriel.wagner@nextra.sk
mobil: 0903 477 133


GALÉRIA OBRAZOV:
PREDAJ
ARCHÍV

NOVÉ
NÁVRHY


PROPAGAČNÁ
GRAFIKA:

REFERNCIE


VÝTVARNÉ  DIELNE:
DOSPELÍ - september
NOVINKA


VÝSTAVY:
ARCHÍV
AKTUÁLNE
PLÁNOVANÉ


ČLÁNKY:
ČASOPIS


KURIKULUM:
Slovenský výtvarný umelec.
Narodený v Bratislave
27.1.1961.
Študoval na SUPŠ (stredná umelecko priemyselná škola) Bratislava, odbor grafika.
Pôsobí v Senci.

VÝTVARNÁ
ČINNOSŤ:
Voľná tvorba.
Propagačná grafika
Workshop – výtvarné dielne.

VOĽNÁ  TVORBA:
Rok 1980 – 1994 (ovplyvnená štúdium grafiky).
Charakteristika: grafické, tvrdé, plošné, lineárne
stvárnenie.
Rok 1994 – 2005 (ovplyvnená meditáciami)
. Charakteristika: jemné, lazurné, vzdušné spojené s eterickosťou. Prevláda mystika, symbolika (anjeli, svetlo, astrálne svety).
Od roku 2005 (ovplyvnená doterajšími skúsenosťami).
Charakteristika: grafické prepojenie s jemnejším maliarskym prejavom.
Návrat k vnútornej podstate a samemu k sebe.
Celková charakteristika výtvarného prejavu v priebehu všetkých rokov:
Vyjadrenie vlastných pocitov slobody.
Pestrá, svieža farebnosť.
Hľadanie stále nových vyjadrovacích schopností po stránke tematickej
a materiálovej. Spontánnosť a bravúrnosť spojená s vysokou davkou citu a pozitívnej vybrácie.
Dôraz na úlohu výtvarného prejavu (myšlienka, symbolika, energia, povzbudenie).
Svoju výtvarnú tvorbu prezentuje na samostatných a kolektívnych výstavách doma a v zahraničí.

PROPAGAČNÁ 
GRAFIKA:
Eurobuilding - propagačné materiály, kalendáre, reklamné pútače.
Ikar – knižné vydavateľstvo - edícia kníh.
Režisér, scenárista, hudobný skladateľ Dušan Rapoš a jeho spoločnosti - logá, kompletné výtvarno-grafické výpravy hudobných, baletných, športových a firemných projektov.
Slovenský rozhlas - zvukové nosiče, edične logá.
Slovenské Národné divadlo - plagáty, buletiny, pozvánky.
Bibiana – medzinárodný dom pre deti a mládež - kompletné výtvarno-grafické výpravy
k výstavám.
Hudobný fond - zvukové nosiče, hudobniny.
Opus – hudobné vydavateľstvo - zvukové nosiče, hudobniny.
Francúzsky inštitút - logo, kompletná výtvarno-grafická výprava.
Výtvarno-grafické riešenia pre mnohé spoločnosti
a osobnosti.


WORKSHOP,
VÝTVARNÉ DIELNE:
Od roku 1982 vedie vlastne výtvarné dielne.
Úloha: odovzdanie skúsenosti a odbornej zdatnosti.
Hravou formou cez
výtvarný prejav
nabudenie odvahy a seba istoty.
V rokoch 2004 - 2011 vyučoval na gymnáziu a od roku 2005 vyučuje v ZUS.
V roku 2010 založil súkromnu Mysticku školu rozvoja osobnosti kraslením a maľovaním, ktorú vedie
v mnohých väčších
mestách Slovenska.


Všetky práva vlastníka
autorských práv
k dielam
sú vyhradené.
Výroba kópií, prenajatie,
použitie pre verejné
a osobné účely
sú bez súhlasu autora
zakázané !