NOVINKA:


LETNÉ 
VÝTVARNE  DIELNE

Víkendový výtvarný seminár pre dospelých
zameraný na osobnostný rozvoj človeka,
cez výtvarný prejav, prednášky a cvičenia.Lektor:

Andrea Černá
0911 791 809
e-mail: andreacerna73@gmail.com

Gabriel Wagner

0903 477 133
e-mail: gabriel.wagner@nextra.sk

 www.wagner-art.sk
www.mystickemalovanie.sk

 

1./     TVORIVOSŤ,
AKÚ  EŠTE  NEPOZNÁTE

- Nabudenie inšpirácie, tvorivosti a hravosti

- Spoznanie rôznych výtvarných techník a materiálov

- Analýza vlastnej osobnosti a objavenie skrytých potenciálov - cesta k novej tvorivosti

Termín: piatok – nedeľa

6., 7., 8.    Júl 2012

Miesto konania:
Penzion Maria, Skalité-Serafínov, (Kysuce okr. Čadca)

Celková suma:
120 Eur
(ubytovanie, strava, kompletný materiál, odborne vedenie), individuálna doprava2./     FLEXIBILITA,
NOVÉ  SPESTRENIE  ŽIVOTA

- Nabudenie flexibility

- Spoznanie rôznych výtvarných techník a materiálov

- Analýza vlastnej osobnosti a objavenie skrytých flexibilných možností

Termín: piatok – nedeľa

20., 21., 22.          Júl 2012

Miesto konania:
Penzion Maria, Skalité-Serafínov, (Kysuce okr. Čadca)

Celková suma:
120 Eur
(ubytovanie, strava, kompletný materiál, odborne vedenie), individuálna doprava


3./      SEBAHODNOTA,
CESTA  K  STABILITE

- Nabudenie inšpirácie, tvorivosti a vnútornej pevnosti

- Spoznanie rôznych výtvarných techník a materiálov

- Analýza vlastnej osobnosti a objavenie skrytých potenciálov - cesta k novej seba hodnote

Termín: piatok – nedeľa

10., 11., 12.          August    2012

Miesto konania:
Hudobné múzeum, Dolná Krúpa (okr. Trnava)

Celková suma:
140 Eur
(ubytovanie, strava, kompletný materiál, odborne vedenie), individuálna doprava


4./      ČO  SI  NOSÍME
V SEBE

- Nabudenie inšpirácie, tvorivosti a hravosti

- Spoznanie rôznych výtvarných techník a materiálov

- Analýza vlastnej osobnosti a objavenie vnútorných hodnôt - cesta

k novým reálnym možnostiam a originálnemu prístupu k životu

Termín: piatok – nedeľa

24., 25., 26.          August    2012

Miesto konania:
Penzion Maria, Skalité-Serafínov, (Kysuce okr. Čadca)

Celková suma:
120 Eur
(ubytovanie, strava, kompletný materiál, odborne vedenie), individuálna dopravaNOVINKA:


Mystická škola rozvoja osobnosti kreslením a maľovaním

ponúka:

JEDNODŇOVÝ  SEMINÁR  PRE  MUŽOV

MUŽNOSŤ,
SILA,
SPRAVODLIVOSŤ,
SRDCE- Analýza vlastnej osobnosti
- Objavenie vnútorných skrytých hodnôt
- Posilnenie stability a pevnosti
- Cesta k novým reálnym možnostiam
- Originálny prístup k životulektor: Gabriel Wagner 0903 477 133

deň: 23. jún (sobota) 2012
čas: od 8,45 h do 17.00 h
miesto: Lichnerová ul, Senec
(ateliér lektora)
suma na jedného účastníka: 25 Eur
veková hranica: 18 - 50 rokovMystická škola
rozvoja osbnosti
kreslením a maľovaním

ponúka:


MIMORIADNE  STRETNUTIE
pre začiatočníkov a pokročilých
(amatérov a záujemcov o výtvarné umenie),
ktorí nevedia kresliť a maľovať

Gabriel Wagner
0903 477 133
e-mail: gabriel.wagner@nextra.sk

 www.wagner-art.sk
www.mystickemalovanie.sk


Zámer: 
pomocou kresby a následnej analýzy obrázkov
sa aktívne pracuje na vnútorných osobnostných procesoch účastníkaDátum:
dve nedeľné stretnutia v mesiaci

Čas:
od 14.00 do 18.30 h

Miesto:
Lichnerová ul. Senec (ateliér lektora)

Cena:
jedno stretnutie na jedného účastníka = 20,- Eur

Platba:
hotovosť na stretnutí

Poznámka:
je nutné sa záväzné prihlásiť
                       

  Ďalšie informácie sa dozviete na mobil. č. 0903 477 133
ART – HARMONY
ponúka:


NETRADIČNÝ    CYKLUS 
VÝTVARNÝCH  TVORIVÝCH  DIELNÍ

PRE  DOSPELÝCH  A  ŠTUDENTOV
(amatérov a záujemcov o výtvarné umenie),
ktorí nevedia kresliť a maľovať

Gabriel Wagner
0903 477 133
e-mail: gabriel.wagner@nextra.sk

 www.wagner-art.sk
www.mystickemalovanie.sk


Zámer:
oboznámenie sa rôznymi výtvarnými technikami
pomocou hry a zábavy


1./    VÝTVARNÁ  DIELŇA  KRESLENIA 
A  MAĽOVANIA
RÔZNYMI  VÝTVARNÝMI  TECHNÍKAMI


Bratislava - štvrtok


Dátum:
19. júla (štvrtok)

Čas:
od 18.00 do 20.00 h

Miesto:
Sad Janka Kráľa

Cena:
jedno stretnutie na jedného účastníka = 20,- Eur

Platba:
hotovosť na stretnutí

Poznámka:
v prípade neprítomnosti sa kurzovné nevracia


Ďalšie informácie o kurzoch sa dozviete na mobil. č. 0903 477 1332./   VÝTVARNÁ  DIELŇA  MAĽBY OLEJOM
I. stupeň
sa spustí po doplnení účastníkov,
plánovaný začitok - september 2012


Dátum: (pondelok, dva krát do mesiaca)

Čas:
18.00 - 21.00 h


Miesto:
Senec, ateliér lektora, (
alebo Labyrint, MsKS Senec)

Cena:
celý kurz: 240,00 EUR (8 stretnutí)
(jedno stretnutie na jedného účastníka = 30,- Eur)
V cene je 1 maliarske plátno rozmeru 60 x 60 cm,
kompletny materiál, prenájom priestoru a odborné vedenie

Platba:
hotovosť na začiatku kurzu

Poznámka:
v prípade neprítomnosti sa kurzovné nevracia, je možné si jedno stretnutie vynahradiť jedným náhradným termínom

                       

Ďalšie informácie sa dozviete na mobil. č. 0903 477 133